1.Díl
Astrologická omáčka

strana 20

Na 1. stranu
Na předchozí stranu
Na další stranu

pojď domů

ASTROLOGICKÉ ŠPEKY

Pokud chceš dobrý program, klikni

zzvitez.jpg (6206 bytes)
klikni a piš

Čas narození
letní čas v ČSSR-ČR-SR
Místo narození
v ČSSR-ČR-SR
Astrologické domy1
Astrologické domy2
Znamení
Znamení a zdraví
Literatura
Kvadranty zvěrokruhu
Živly
Planety

Měsíc ve znameních
Dispozitor
Síla planet
Oslabení planet
Stálice
Aspekty
Konfigurace
Citlivé body

Planetky.
Černá luna - Lilith
taky nazývaná jako Bod smrti. Smyslnost, náruživost, vášnivost, sexuální moc těla, sex, homosexualita, nevěry, mravní úpadek, černé centrum okultismu. Člověk dostává povolení a popudy k temným činům a myšlenkám. Člověk ztrácí soudnost, neví, co činí. Černá luna ukazuje velké nebezpečí pádu, v jaké formě se projeví a stupeň pádu. První úroveň je aktivní propadnutí. Druhá úroveň je neaktivní přitahování stále stejných špinavostí a přestupků. Tato úroveň umožňuje odpracovat karmu. Třetí úroveň umožňuje uvidět zlo a objektivně posoudit, co je špatné. Člověk má imunitu vůči zlu, které se od něj odráží, ale tento člověk musí postupovat samostatným uvědomělým rozvojem. Na druhé úrovni člověk splácí hříchy své první úrovně. Po vykoupení je možno přejít na třetí úroveň. Proti vlivu Lilith si musí člověk vytvořit obranu. Živel, v kterém Lilith stojí, je nebezpečím. Na smyčce dráhy Lilith umírají nejhorší tyrani. Smyčka se objevuje po čtyřiceti dnech.

Selena - Bílá luna. Míra dobra, které člověk vykonal v minulých životech, cesta světlého vývoje. Cykly jsou sedmileté a jsou možností přechodu na novou úroveň. Na první úrovni projevu Seleny se nachází člověk v nejvyšším stádiu rozvoje. Jde z něj vnitřní světlo. Nemožno ho svést z cesty. Překonává všechny překážky, jeho vývoj je evoluční. V minulém životě nastoupil cestu světla. Na druhém stupni - člověk dostává náhradu za kladné skutky minulosti, protože je vykonal s myšlenkou na odměnu. Člověk rozdával z egoismu. Na třetím stupni - je zjevnému zločinci Selenou bráněno špatný čin vykonat, stále cítí pokušení. Po 63 letech se cykly Lilith a Seleny setkávají a člověk musí učinit konečný výběr mezi dobrem a zlem.

Ceres - tendence řídit a posílat energii do instinktů, tvořivosti (nápadů) na obnovení cílů.

Pallas Athéna - tendence řídit a usměrňovat energie z emotivního a do mentálního pronásledování.

Juno - vydávání osobní energie ve prospěch vztahů.

Vesta - množství posílání a řízení kreativní energie do lidských a náboženských cílů.

Chiron - Umění vžít se do obrazu situace. Pochopit střed zájmu oponenta a využít ho k víceúrovňovým kontaktům. Vhodné pro velké kombinátory, diplomaty, právníky, advokáty. Dává cit pro alternativy a využívání krajností. Člověk se silným Chironem se cítí dobře v krajnostech a extrémech, ovládá umění rovnováhy. V horším případě se pohybuje z extrému do extrému a osnuje intriky, kterým sám podléhá. Morálně etické zásady se směšují a člověk nerozlišuje dobro a zlo.

Proserpína - Vyšší stupeň Saturna - nadsystém, supervizor. Dává schopnost k hromadění faktů a analýze, k učení se a pochopení nové hloubky věcí. Člověk se silnou Proserpínou umí spojovat "neslučitelná" vnější fakta, detektívi, vyšetřovatelé, restaurátoři, archeologové. V horším případě dává Proserpína rozdrobenost a roztříštěnost, neodvratné převraty v osudu. Jindy se spojují fakta, která narušují organizaci, řád, strukturu a systém.

Vulkán - Vyšší úroveň Jupitera - vyšší zákon, kterého prostředníkem je člověk. Schopnost měnit zákony na Zemi k zákonům vesmíru, dává pantheismus. Tím, že je nejblíže u Slunce, bývá s ním stále spojen. Velcí duchovní učitelé mají Vulkán zvlášť, což je jen dvakrát ročně.

Kupido - Spolupráce (přátelské svazky) v rámci jedné skupiny, v které může člověk sehrávat vedoucí úlohu. Záležitosti týkající se umění.

Zeus Prchlivý (vášnivý), tvořivý, vůdcovské sklony.

Kronos Exaltovaný (ezoterický), mimořádné schopnosti. Povznesený, neobyčejný, celkový náhled.

Apollon Progresivní, oplývající energií.

Poseidon Idealistický, pozoruhodný, zasluhující si úctu.

Admetos Vysoká citovost, excentrická povaha. Smrt a hlubiny vědomí. Prudké, zaměřené, intenzivní do hloubky.

Hadés Temné, zlověstné, tajnůstkářství, nemravnost, hanebné, nechutné, falešné, samota, chudoba, nepříjemné onemocnění.