1.Díl
Astrologická omáčka

strana 19

Na 1. stranu
Na předchozí stranu
Na další stranu

ASTROLOGICKÉ ŠPEKY

Pokud chceš dobrý program, klikni

Čas narození
Místo narození
Astrologické domy
Živly
Znamení
Znamení a zdraví
Kvadranty
Měsíc ve znameních
Planety
Planetky
Stálice
Aspekty
Konfigurace
Citlivé body

nestyď se a napiš

Slabost

Planeta ve "zničení"

Dvě planety v vzájemném "ničení"

Planeta ve XII. domě

Planeta "spálená Sluncem"

Planeta v "cizím" domě

Planeta, která není ve své triplicitě

Planeta v konjunkci s Marsem, Saturnem

Planeta retrográdní

Planeta v "pádu"

Planeta v VI., nebo VIII. domě

Planeta v opozici s Marsem, Saturnem

Planeta v konjunkci s Algolem

Planeta v kvadrátu s Marsem, Saturnem

Planeta mužská v ženském znamení

Planeta ženská v mužském znamení

Planeta v konjunkci s Dračími kulemi

Planeta bez aspektů

Mars, Jupiter, Saturn "následované" Sluncem

Merkur, Venuše "předběhnuté" Sluncem

Měsíc ubývající

Planeta "naprázdno běžící" - Peregrinní

Hodnota

- 5

- 5

- 5

- 5

- 5

- 5

- 5

- 5

- 4

- 4

- 4

- 4

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 2

- 2

- 2

- 2