Ďábel lidumil.
(o kolegovi)

Vąichni se bojíte smrti.
Přitom ji nepoznáte.
Co o ní víte?
Proč se nebojíte ľivota?
Myslíte si, ľe ho poznáte.
Poznáte ho?

Je to vaąe vlastnost bát se nepoznaného.
Smrt je krásná.
Je vysvobozením od útrap života.
Vymýšlíte si je sami.
Děláte si je sami.
Sami sobě i jeden druhému.
Působíte bolest s rozkoąí.
Ďábla se bojíte více neľ sebe.
Ďábel není sadista, rasista, terorista, vyděrač.
Ďábel je ľivý tvor se svými radostmi a starostmi.

Odmítáte smrt.
Smrt je odpočinkem mezi vašimi životy.
Bojíte se spát?
Proč se bojíte odpočívat.
žijte bez strachu ze smrti.
Ve smrti se nenaučíte tolik jako v životě.
žijte a učte se.
Kdo uteče ze života do smrti, bude do života vrácen.
Vrátí se tam odkud utekl.

***

O stěnu kostela stál opřený znuděný ďábel.
Město si ľilo vlastním večerním peklem.
Krátkovlasá vysoká s ním chtěla navázat rozhovor.
Chtěla ho sbalit. Nějak to celé vázlo. Nudila ho.
Její mladý stál kousek za ní.
žárlil. Nebál se.
Chtěl odejít.

Prošel jsem kolem nich.
Město mne přitahovalo.

Možná tam stále stojí.
Všichni tři, možná jen dva, a možná tam mrzne ďábel sám.
Byla fakt zima.

***

Není snadné ľít s vědomím, ľe jsem v tomto ľivotě ďábel.
Je těžké přinášet neštěstí druhým a mít z toho požitek.
Nerad škodím svým milým.
Zrcadlo říká:
"Budeš jim škodit.
Budeš jim dělat problémy a překážky.
Jen tak se mohou něco díky tobě naučit.
Ty jsi jejich učitel.
Aľ překonají tvoje zkouąky, budou lepąí.
Dáš jim šanci přeľít horší časy.
Jsi jejich šance."

Ti, kteří blábolí o Boľském plánu, se ďábla bojí.
Nic o mě neví.
Jen se bojí a modlí, ale zlepąit se bez mé pomoci?
Nejde jim to.
Ti, kteří mě vyvolávají, naątěstí neblábolí o Boľském plánu.
Ti taky potřebují ochutnat z kuchyně mého umění.
Je fakt těľké být tu ďáblem.
Neoblíbeným, obávaným.

Kdo se těąí z toho, ľe ho nemají rádi?

***

Na lavičce seděl starý zimou ztuhlý bezdomovec.
Nežebral.
Kolem proudily davy lidí.
Pro své blízké naháněli vánoční dárky.
Bezdomovce neviděli.
Asi jim nebyl dost blízký.
Seděl a nepřítomně hleděl před sebe.

Tmu rozsekávaly reklamy všech barev.
Ďábel prošel kolem něho.
Bylo mu bezdomovce líto.
Pomohl mu.
Ráno našli zmrzlého bezdomovce.
Byla to fakt ďábelská pomoc.

***